TEMPAT SUNAT AMANAH

TEMPAT SUNAT AMANAH ** RUMAH SUNAT SEMARANG   081.565.29661 Sekarang kita akan mengetahui lebih jauh mengenai khitan dan hukumnya. Semoga bermanfaat. Berkhitan (ada yang menyebutnya dengan ‘sunat’,-pen) adalah memotong kulit yang menutupi kepala/ujung kemaluan bagi laki-laki dan memotong kulit bagian atas kemaluan bagi perempuan. (Lihat Shohih Fiqh Sunnah, I/98). Tujuan Khitan Tujuan khitan adalah untuk menjaga […]

SUNAT MODERN DAN CANGGIH DI SEMARANG

SUNAT MODERN DAN CANGGIH DI SEMARANG ** RUMAH SUNAT SEMARANG 081.565.29661   Sunat atau khitan dalam bahasa Arab (kha-ta-na) artinya memotong atau mengerat. Sedangkan menurut istilah sunat atau khitan adalah memotong kulit yang menutupi ujung zakar atau kemaluan laki-laki seperti yang disebutkan dalam Ensiklopedi Islam terbitan Ichtiar Baru Van Hoeve. Sunat merupakan tindakan yang disyariatkan […]

081.6699.149 KHITAN PROFESIONAL SEMARANG

  081.6699.149 KHITAN PROFESIONAL SEMARANG Rumah sunat semarang 081.6699.761 Pilihan yang tepat itu perlu. Pun demikian pula dalam menentukan tempat khitan yang tepat bagi anak. Banyak tempat khitan yang menawarkan beragam kemudahan, akan tetapi hal demikian harus lah bukan menjadi bahan pertimbangan utama. Kenyamanan dan profesionalisme lah yang harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan tempat […]